Ingeborg Moen Borgerud

Denne siden viser opplysninger om Ingeborg Moen Borgerud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingeborg Moen Borgerud
NSD id-nummer: 3153
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem 220 Førstekonsulent 1980 1980
1983 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av andre 220 Advokat 1983
1984 Underutvalg vedrørende økonomisk kriminalitet Kontakt-/samarbeidsorgan Medlem og sekretær Av andre 220 Advokat 1983
1984 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 220 Advokat 1984
1985 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 220 Advokat 1984
1986 Underutvalg vedrørende nye kriminalitetsformer Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av andre 220 Advokat 1984
1986 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 220 Advokat 1986
1987 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig varamedlem Av departement 220 Advokat 1986
1987 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1987 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1986 1988
1988 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1988 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1989 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1989 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1989 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1989 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1990 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1990 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1990 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1990 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1990
1991 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1991 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1991 Klagenemnd til mesterbrevordningen Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1991 Klagenemnda for likestilling Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1987
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1990
1992 Utvalg til å utrede en alminnelig revisjon av avtaleloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1992 Standardiseringsutvalget (Utvalg for å utrede behovet for standardisering av erstatningsutmålingen etter yrkesskadeforsikringsloven) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Advokat 1989
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Advokat 1990
1997 Klagenemnda for Statens lånekasse for utdanning Klage- eller ankeinstans Leder Av departement 220 Advokat 1997