Erling Chr. Selvig

Denne siden viser opplysninger om Erling Chr. Selvig fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erling Chr. Selvig
NSD id-nummer: 3157
Fødselsår: 1931
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1977
1980 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1973
1981 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1977
1981 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1973
1981 Nordisk arbeidsgruppe om kjøpslovforslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 220 Professor 1981 1981
1983 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1973
1983 Nordisk arbeidsgruppe om kjøpslovforslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 220 Professor 1980
1983 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1979
1984 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1973
1984 Nordisk arbeidsgruppe om kjøpslovforslag Utredninger, lovforberedelser m.v. Nestleder Av departement 220 Professor 1980
1984 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1979
1985 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1973
1985 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 220 Professor 1979
1986 Forbrukertjenestelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1973
1986 Linjekonferanseutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1979
1989 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1989
1990 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1989
1990 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1986 1990
1991 Utvalg for å utrede lånefinansierte selskapsovertakelser Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1989
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1994 Sjølovkomiteen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1977 1994
1994 Styret for Kredittilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1986 1994
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1995 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1995
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1996 Aksjelovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1995
1996 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991
1997 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Professor 1991