Inge Lorange Backer

Denne siden viser opplysninger om Inge Lorange Backer fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Inge Lorange Backer
NSD id-nummer: 3161
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for taushetsplikt og forskning Rådgivende organ Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Universitetsstipendiat 1980 1980
1985 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1986 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirektør 1985
1987 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1988 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1985
1989 Bioteknologiutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1987
1990 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1990 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1991
1991 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Lagring av radioaktivt avfall Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1990
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1992 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1991
1992 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1993 Bioteknologinemnda Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Professor 1991
1993 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1994 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1994 Statens naturforvaltningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 301 Professor 1990
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Professor 1990
1995 Styret for Statskog SF Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Professor 1993
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996
1997 Koordineringsutvalget for EØS-saker Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1997
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef 1996