Olav Holt

Denne siden viser opplysninger om Olav Holt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Olav Holt
NSD id-nummer: 3167
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Polarrådet Rådgivende organ Nestleder Av departement 1902 Professor 1972 1980
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1982
1983 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Professor 1983
1983 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1983
1984 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1983
1985 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1985
1985 Forskningspolitisk råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1983
1985 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Professor 1985
1986 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør 1985
1989 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Adm. Direktør 1989
1989 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Adm. Direktør 1989
1990 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1902 Direktør 1989
1990 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør 1989
1990 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1986
1991 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Direktør 1989
1991 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Direktør 1986
1992 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1992
1992 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1902 Adm. Direktør 1989
1992 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1986
1993 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Adm. Direktør 1986
1994 Forsvarets Forskningspolitiske Råd Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 1902 Adm Direktør 1986