Ellen Lein

Denne siden viser opplysninger om Ellen Lein fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ellen Lein
NSD id-nummer: 3171
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Polarrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsøksleder 1980 1980
1980 Utvalg til å vurdere attføringsinstituttenes framtidige virksomhet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 301 Forsøksleder 1978
1982 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1982 1982
1983 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1982
1984 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1502 Skoledirektør 1984
1984 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1982
1985 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1502 Skoledirektør 1984
1985 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1982
1986 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1502 Skoledirektør 1984
1986 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1987 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1502 Skoledirektør 1984
1987 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1988 Grunnskolerådet med underutvalg Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1502 Skoledirektør 1984
1988 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1988 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Skoledirektør 1988
1989 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1989 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Skoledirektør 1988
1990 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1990 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Skoledirektør 1988
1991 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Skoledirektør 1986
1991 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Skoledirektør 1988
1992 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1992
1992 Styret for Det norske meteorologiske institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1502 Utdanningsdirek 1986 1992
1992 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1988
1993 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1992
1993 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1988
1994 Styret for Norsk voksenpedagogisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1992 1994
1994 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1988
1995 Forsvarsmuseets råd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1502 Utdanningsdirek 1988