Anna Bale

Denne siden viser opplysninger om Anna Bale fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anna Bale
NSD id-nummer: 319
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1977 1980
1980 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1979
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1977
1980 Reisebyrålovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1978
1981 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1979
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1977
1981 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1981 1981
1983 Bransjerådet for herberge- og serveringsnæringen Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Reiselivsdirektør 1979 1983
1983 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1981
1984 Åpningstidsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirektør 1981
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1987
1989 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirekt 1987
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1987
1990 Komite for utvikling av gårds- og bygdeturisme i Norge Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Reiselivsdirekt 1987
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1987
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1987
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Leder 219 Reiselivsdirekt 1987