Halldor Heldal

Denne siden viser opplysninger om Halldor Heldal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Halldor Heldal
NSD id-nummer: 320
Fødselsår: 1918
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1980 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980 1980
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1976
1983 Utvalget for menneskerettigheter Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1980 1983
1983 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1973
1984 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1973
1985 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1973
1986 Den norske ILO-komite Kontakt-/samarbeidsorgan Leder Av departement 301 Underdirektør 1973