Just Muus-Falck

Denne siden viser opplysninger om Just Muus-Falck fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Just Muus-Falck
NSD id-nummer: 322
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1971 1980
1980 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1971
1980 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør
1981 Utvalget for Reisebyråbevilling Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør 1971
1981 Rådet for Reiselivssaker Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Administrerende Direktør