Richard Trælnes

Denne siden viser opplysninger om Richard Trælnes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Richard Trælnes
NSD id-nummer: 323
Fødselsår: 1932
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Informasjonssjef 1980 1980
1980 Delegasjon til FN's 38. ordinære generalforsamling Delegasjon/Kommisjon Andre tilknyttede personer I statsråd 301 Informasjonssjef 1980 1980
1981 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av instans utenfor departement 301 Informasjonssjef 1981 1981
1982 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1982 1982
1983 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1982
1984 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1982
1984 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Informasjonssjef 1981
1984 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1984
1985 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1982
1985 Forbrukerrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Av andre 301 Informasjonssjef 1981 1985
1985 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Informasjonssjef 1984
1986 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Distriktssekretær 1982 1986
1986 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 705 Distriktssekretær 1984
1988 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988
1989 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988
1989 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Distriktssekret 1988
1990 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988
1990 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Distriktssekret 1988 1990
1991 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988
1991 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 705 Distriktssekret 1988 1991
1992 Det regionale høgskolestyret for Vestfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988 1992
1993 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 5. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 705 Distriktssekret 1988 1993