Liv Kielland

Denne siden viser opplysninger om Liv Kielland fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Liv Kielland
NSD id-nummer: 325
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1974 1981
1980 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Avdelingssjef 1980 1980
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Kontorsjef 1974 1981
1983 Styret i Norsk garantiinstitutt for skip og borefartøyer A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Kontorssjef 1980
1985 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1984
1986 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1984
1987 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1984
1988 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingssjef 1984
1996 Tilsynsutvalget for Omsetningsrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 219 Pensjonist 1984 1996