Odd Kjell Skjegstad

Denne siden viser opplysninger om Odd Kjell Skjegstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Odd Kjell Skjegstad
NSD id-nummer: 328
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Leder 1976 1981
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 231 Leder 1976 1981
1984 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 231 Informasjonssjef 1984
1985 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 231 Informasjonssjef 1984
1986 Kontrollrådet for kabelnett Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 231 Informasjonssjef 1984