Drude Elisabeth Berntsen

Denne siden viser opplysninger om Drude Elisabeth Berntsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Drude Elisabeth Berntsen
NSD id-nummer: 3298
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Instituttsjef 1979
1980 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Instituttsjef 1979
1980 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Instituttsjef 1975
1980 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Instituttsjef 1975 1980
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Instituttsjef 1979
1981 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981 1981
1981 Rådet for industriøkonomisk institutt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981 1981
1982 Styret for Norges allmennvitenskapelige forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Instituttsjef 1982 1982
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Instituttsjef 1979
1983 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981
1983 Styret for Statens Datasentral A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 220 Instituttsjef 1975 1983
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 220 Instituttsjef 1979
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981
1985 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1985
1986 Komite for norsk rompolitikk Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1985
1987 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1988 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1989 Rådet for naturvitenskapelig forskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Direktør 1986
1994 Styret for Høgskolen i Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1995 Styret for Høgskolen i Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994
1996 Styret for Høgskolen i Østfold Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsdirekt 1994