Yngve Hågensen

Denne siden viser opplysninger om Yngve Hågensen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Yngve Hågensen
NSD id-nummer: 3301
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1979
1980 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Sekretær 1980 1980
1980 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Sekretær 1978 1980
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1979
1981 Videreutvikling av bedriftsdemokratiet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Sekretær 1981 1981
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 213 Sekretær 1974 1982
1982 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1982 1982
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1979
1983 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Sekretær 1983
1983 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Sekretær 1980 1983
1983 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1982
1983 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1983
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Sekretær 1979
1984 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Sekretær 1983
1984 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1982
1984 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1983
1985 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Sekretær 1983
1985 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1982
1985 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1983
1986 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Sekretær 1983
1986 Styret for Den Norske Industribank A/S Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1982 1986
1986 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1983
1987 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Sekretær 1983
1987 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Sekretær 1987
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Sekretær 1983 1987
1988 Arbeidsdirektoratets styreutvalg for trygdesaker Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av andre 213 Sekretær 1983 1988
1988 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Sekretær 1987
1989 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Leder 1989
1989 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Leder 1987
1990 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Leder 1989
1990 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1990
1990 Likestillingsrådet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 213 Leder 1987
1991 Rikslønnsnemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 213 Leder 1989
1991 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1990
1991 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Leder 1990
1991 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1991
1992 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1990
1992 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av andre 213 Leder 1990
1992 Sysselsettingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1991
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1993
1993 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1990 1993
1993 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Leder 1990 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1993
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1993
1995 Styret i Den norske stats oljeselskap a.s Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 213 Leder 1990 1995
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1993 1996
1996 Arbeidsrettsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 213 Leder 1990 1996