Siri Qviller

Denne siden viser opplysninger om Siri Qviller fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Siri Qviller
NSD id-nummer: 3302
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1979
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1977
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Konsulent 1979
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 F.Konsulent 1981 1981
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Førstekonsulent 1977
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1979
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1981
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1979
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1981
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1981
1986 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig varamedlem I statsråd 219 Rasjonaliseringsl 1981 1986