Erik Samuelsen

Denne siden viser opplysninger om Erik Samuelsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Samuelsen
NSD id-nummer: 3303
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Høyesterettsadvokat 1979
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Høyesterettsadvokat 1979
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1979
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1979
1986 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1979 1986
1986 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1987 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1988 Kontrollutvalget for telefonavlytting i narkotikasaker Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 301 H.R.Advokat 1985
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Advokat 1979 1992
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1990
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 H R Advokat 1990