Ruth Drolsum

Denne siden viser opplysninger om Ruth Drolsum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ruth Drolsum
NSD id-nummer: 3304
Fødselsår: 1924
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1979
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Kontorsjef 1979
1981 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1981 1981
1981 Utvalg for å samordne de forskjellige registreringsordninger for arbeidstakere på kontinentalsokkelen Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 220 Kontorsjef 1981 1981
1983 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kontorsjef 1983
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1979
1983 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1981
1984 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kontorsjef 1983
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 220 Kontorsjef 1979
1984 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1981
1985 Straffelovrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Kontorsjef 1983
1985 Overordnet styringsgruppe for EDB i helsevesenet Andre oppgaver Vanlig medlem I statsråd 220 Kontorsjef 1981
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Sjefskonsulent 1979 1992