Tor Andersen

Denne siden viser opplysninger om Tor Andersen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tor Andersen
NSD id-nummer: 3306
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1981 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Sekretær 1979
1982 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982 1982
1983 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Formann 1979
1983 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Formann 1982
1983 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Formann 1983
1984 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1979
1984 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1982
1984 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1984
1984 STI-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1983
1985 Rådet for Norsk Produktivitetsinstitutt (NPI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1982
1985 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1984
1985 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1984 1985
1986 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1984 1986
1988 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1988
1988 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1988 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1988 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1984 1988
1988 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1988 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1988 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1989 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1989
1989 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1988
1989 Styret for Distriktenes utbyggingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Nestleder 1988 1989
1989 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1989 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1989 Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Forskningsråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1984 1989
1989 Nasjonalt utvalg for informasjonsteknologi Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Nestleder 1988
1989 Arbeidsgruppen for å vurdere tilgangen på risikovillig kapital til næringslivet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1988
1989 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1990 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1989
1990 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Nestleder 1988
1990 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1990 Styret for Industrifondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1990 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1990
1990 Folketrygdfondet - 1. fondsstyre, Oslo Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Nestleder 1988
1991 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1991
1991 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1991 Bedriftsdemokratinemnda Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1991 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1991 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1984 1992
1991 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1990
1992 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1991
1992 Lederopplæringsrådet i Norge Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1989
1992 Styret for Datatilsynet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1979 1992
1992 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1992 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1984 1992
1992 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1990
1993 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1993 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1991 1993
1993 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1993 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1990 1993
1994 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1994 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1995 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993
1995 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1995 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1995 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1995
1995 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1993 1996
1996 Styret for Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995 1996
1996 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 301 Avdelingsleder 1988
1996 Styret for stiftelsen teknologisk institutt (TI) Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder I statsråd 301 Avdelingsleder 1984 1996
1996 Utvalg som skal vurdere forskning og innovasjon i næringslivet (Innovasjonsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Avdelingsleder 1995
1996 Utvalget som skal utrede næringspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Avdelingsleder 1995
1997 Industriberedskapsutvalget (IBU) Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Daglig Leder 1988
1997 Utvalg for forenkling av næringslovgivningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Daglig Leder 1990 1997