Kåre E. Leiksett

Denne siden viser opplysninger om Kåre E. Leiksett fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kåre E. Leiksett
NSD id-nummer: 3313
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Byråsjef 1980 1980
1983 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 233 Byråsjef 1983
1983 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Byråsjef 1980
1984 Rådet for sosialarbeiderutdanning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 233 Byråsjef 1983 1984
1984 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 233 Byråsjef 1984
1984 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 233 Byråsjef 1980
1985 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1984
1985 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1985 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1985
1986 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1984
1986 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Underdirektør 1980
1986 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Underdirektør 1985
1987 Det kriminalitetsforebyggende råd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Høyskolelektor 1984 1987
1987 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyskolelektor 1980
1987 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Høyskolelektor 1985
1988 Fengselslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Høyskolelektor 1980
1988 Sakkyndig utvalg vedrørende sedelighetsforbrytere Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av andre 301 Høyskolelektor 1985
1993 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1994 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1995 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1996 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993
1997 Kontaktutvalget for kriminalomsorgen Kontakt-/samarbeidsorgan Nestleder Av departement 301 Avdelingsdirekt 1993