Hans Erik Rugstad

Denne siden viser opplysninger om Hans Erik Rugstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Erik Rugstad
NSD id-nummer: 3318
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for legemidler i fengselsvesenet Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder Av departement 301 Spesiallege 1980 1980
1980 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1969 1980
1981 Desinfeksjonssprit-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Dr. Med 1981 1981
1983 Desinfeksjonssprit-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1981
1984 Spesialitetsnemnda Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Spesiallege 1969 1984
1984 Desinfeksjonssprit-utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Spesiallege 1981