Ragnar Hauge

Denne siden viser opplysninger om Ragnar Hauge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ragnar Hauge
NSD id-nummer: 3340
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1980 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980 1980
1981 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1983 Forskningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forskningssjef 1981
1983 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1983 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1983 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1979 1983
1984 Forskningsutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Forskningssjef 1981
1984 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1984 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1985 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1985 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1986 Utvalg til vurdering av utdanning av tjenestemenn i fengselsvesenet (Fengselstjenestemannsutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1976
1986 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1987 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1988 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1988 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Forskningssjef 1979 1988
1989 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forskningssjef 1980
1990 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1980
1991 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1980
1992 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1980
1993 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1980
1994 Straffelovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Forsker 1980 1994
1994 Styret for Statens institutt for alkohol- og narkotikaforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Forsker 1979 1994