Lilly H. Bølviken

Denne siden viser opplysninger om Lilly H. Bølviken fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lilly H. Bølviken
NSD id-nummer: 3341
Fødselsår: 1914
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1971
1980 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1969
1981 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1971
1981 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 Høyesterettsdommer 1969
1982 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Høyesterettsdomm 1970 1982
1983 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1983 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1969
1984 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1984 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1969
1984 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1970 1984
1985 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 301 H.R.Dommer 1971
1985 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1969
1986 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1969
1986 Billighetserstatningsutvalget Rådgivende organ Leder Av departement 301 H.R.Dommer 1970 1986
1987 Styret for Statens Pensjonskasse Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 301 H.R.Dommer 1969