Martha Jåma

Denne siden viser opplysninger om Martha Jåma fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martha Jåma
NSD id-nummer: 3357
Fødselsår: 1926
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1980 1980
1980 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1736 Lærer 1979
1981 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1981 1981
1981 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1736 Lærer 1979
1983 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1980
1983 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1736 Lærer 1979
1984 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1980
1985 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1980
1986 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1736 Reineier 1980