Per Abelvik

Denne siden viser opplysninger om Per Abelvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Per Abelvik
NSD id-nummer: 3360
Fødselsår: 1935
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Jordsalgssjef 1980 1980
1981 Forvaltning statens umatrikulerte grunn i Finnmark Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem 2003 Jordssalgssjef 1981 1981
1983 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Jordsalgssjef 1980
1984 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Jordsalgssjef 1980
1985 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Jordsalgssjef 1980
1986 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Jordsalgssjef 1980
1987 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Overingeniør 1980
1988 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 2003 Overingeniør 1980
1989 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1990 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1991 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1992 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1993 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1994 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1995 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980
1996 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1529 Overingeniør 1980