Torgeir Austenå

Denne siden viser opplysninger om Torgeir Austenå fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Torgeir Austenå
NSD id-nummer: 3361
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980 1980
1980 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980 1980
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 214 Professor 1976
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 214 Professor 1976
1983 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1983 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1984 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1984 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1985 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1985 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1986 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1986 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1987 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1987 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1988 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1988 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1989 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1989 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1990 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1990 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1990 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1991 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1991 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1991 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1992 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1992 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1992 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1993 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1993 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1993 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1994 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1994 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1994 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1995 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1995 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1995 Det veterinærmedisinske rettsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 214 Professor 1990
1996 Samerettsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 214 Professor 1980
1996 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980
1997 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Professor 1980