Kjersti Graver

Denne siden viser opplysninger om Kjersti Graver fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjersti Graver
NSD id-nummer: 3374
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Inkassolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1975
1980 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1975
1980 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1976
1980 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1977 1980
1980 Behandlingen av forbrukerklager på varer Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1980 1980
1981 Inkassolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef 1975
1981 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Kontorsjef 1975
1981 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Førstekonsulent 1976
1983 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1975
1983 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1976
1984 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1976
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 219 Avdelingsleder 1977 1984
1985 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Avdelingsleder 1976
1986 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1986 Rådgivende nemnd etter håndverksloven Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forbrukerombud 1976
1986 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1987 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1987 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1988 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1988 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986 1988
1989 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1990 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986
1990 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1990
1991 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 219 Forbrukerombud 1987
1991 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1990
1992 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1990
1993 Styret for statens institutt for forbruksforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1986 1993
1993 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1990
1994 Arbeidsgruppen for å vurdere medieombud Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Forbrukerombud 1994
1994 Markedsføringslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Forbrukerombud 1993
1994 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1994
1994 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Forbrukerombud 1990
1995 Arbeidsgruppen for å vurdere medieombud Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Lagdommer 1994
1995 Utvalget for gjennomgang av forbrukerapparatet Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Lagdommer 1994
1995 Banklovkommisjonen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Lagdommer 1990
1996 Arbeidsgruppen for å vurdere medieombud Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Lagdommer 1994