Agnes Nygaard Haug

Denne siden viser opplysninger om Agnes Nygaard Haug fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Agnes Nygaard Haug
NSD id-nummer: 3378
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1975
1980 Domstolsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1977
1981 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1975
1983 Småkravsutvalget (Hillestadutvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdommer 1975
1983 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Lagdommer 1978 1983
1983 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Lagdommer 1979 1983
1987 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Lagmann 1978 1987
1990 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstelagmann 1990
1990 Ankenemnda for arbeidsgiverperioden Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstelagmann 1978 1990
1991 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstelagmann 1991
1992 To-instansutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstelagmann 1991
1995 Styret for Statens varekrigsforsikring Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 301 Førstelagmann 1979 1995
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelagmann 1996
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 301 Førstelagmann 1996