Johan Hillestad Iversen

Denne siden viser opplysninger om Johan Hillestad Iversen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Hillestad Iversen
NSD id-nummer: 338
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef
1980 Eksportfremmende tiltak Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 217 Byråsjef 1979
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef
1981 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef 1981 1981
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Byråsjef 1983
1983 Styret for Garanti-instituttet for eksportkreditt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 217 Byråsjef 1981
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Byråsjef 1983 1984
1988 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 217 Byråsjef 1983 1988
1989 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 217 Underdirektør 1989
1990 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 217 Underdirektør 1989
1991 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 217 Underdirektør 1989
1992 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 217 Underdirektør 1989
1993 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1994 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1995 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1996 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1989
1997 Utenriksdepartementets tekstilutvalg Rådgivende organ Leder Av departement 301 Underdirektør 1989