Harald A. Sommernes

Denne siden viser opplysninger om Harald A. Sommernes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Harald A. Sommernes
NSD id-nummer: 339
Fødselsår: 1920
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Byråsjef 1980 1980
1980 Sentralrådet for samarbeidsutvalg i staten Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1976 1980
1984 Utvalg for vurdering av entreprenørloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984
1985 Utvalg for vurdering av entreprenørloven Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Underdirektør 1984