Ingebjørg Roll-Matthiesen

Denne siden viser opplysninger om Ingebjørg Roll-Matthiesen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ingebjørg Roll-Matthiesen
NSD id-nummer: 3390
Fødselsår: 1940
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980 1980
1983 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1984 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1985 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1985
1985 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1986 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1985
1986 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1987 Ekteskapslovsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1985
1987 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1988 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1989 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1990 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1991 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1992 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1993 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1994 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 534 Advokat 1994
1994 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1995 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 534 Advokat 1994
1995 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1996 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 534 Advokat 1994
1996 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980
1997 Klagenemnda for kringkastingsprogram Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem Av departement 534 Advokat 1994
1997 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 534 Advokat 1980