Ernst Nordtveit

Denne siden viser opplysninger om Ernst Nordtveit fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ernst Nordtveit
NSD id-nummer: 3391
Fødselsår: 1953
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980 1980
1983 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Rekrutteringsassi 1980
1984 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Rekrutteringsassi 1980
1985 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Rekrutteringsassi 1980
1986 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1987 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1988 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1989 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1990 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensiss 1980
1991 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1992 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1993 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1994 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1995 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 1201 Amanuensis 1980
1996 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 1201 Professor 1980
1996 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1996
1997 Sivillovbokutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Medlem og sekretær Av departement 1201 Professor 1980
1997 Petroleumsprisrådet Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1201 Professor 1996