Tomas Øvergaard

Denne siden viser opplysninger om Tomas Øvergaard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Tomas Øvergaard
NSD id-nummer: 340
Fødselsår: 1944
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1981 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Førstekonsulent 1976
1982 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer 301 Førstekonsulent 1981 1982
1983 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1984 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer 301 Førstekonsulent 1981 1984
1984 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983
1985 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983 1985
1988 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Førstekonsulent 1981 1988
1988 Rådet for kultursamarbeid Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1983 1988
1996 Den norske nasjonalkommisjonen for UNESCO Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Andre tilknyttede personer Av departement 301 Rådgiver 1981 1996