Sverre Øvstedal

Denne siden viser opplysninger om Sverre Øvstedal fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Sverre Øvstedal
NSD id-nummer: 3400
Fødselsår: 1925
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 214 Jordskiftesjef 1979
1981 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 214 Jordskiftesjef 1979
1981 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem 214 Jordskiftesjef 1981 1981
1982 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Jordskiftesjef 1982
1983 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Jordskiftesjef 1981 1983
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 214 Jordskiftesjef 1985
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 214 Jordskiftesjef 1985 1986
1987 Interdepartementalt samordningsutvalg for ressursforvaltning, miljøspørsmål og regional planlegging Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem Av departement 214 Jordskiftesjef 1981 1987
1989 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1987
1989 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1982
1990 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1987
1990 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1982
1991 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1987
1991 Utvalget til vurdering av Forsvarets øvingsmuligheter Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 214 Avdelingsdirekt 1982
1992 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1987
1993 Samordningsutvalget for reiseliv Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 214 Avdelingsdirekt 1987