Anne Lise Aas

Denne siden viser opplysninger om Anne Lise Aas fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne Lise Aas
NSD id-nummer: 3402
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 528 Bonde 1979
1980 Bransjerådet for skogbruket Rådgivende organ Vanlig varamedlem 528 Bonde
1981 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 528 Bonde 1979
1982 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 528 Bonde 1982
1986 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 528 Bonde 1982 1986
1989 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 528 Gårdbruker 1988
1990 Importrådet for poteter, frukt, bær, grønnsaker, levende planter og plantedeler Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 528 Gårdbruker 1988 1990
1990 Markedsutvalget for poteter Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 528 Gårdbruker 1982 1990