Syver Aalstad

Denne siden viser opplysninger om Syver Aalstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Syver Aalstad
NSD id-nummer: 3403
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Bonde 1979
1980 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 414 Bonde 1979
1981 Ekspropriasjonserstatningsutvalget (paragraf 12-utvalget) Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Bonde 1979
1981 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 545 Gårdbruker 1981 1981
1983 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Gårdbruker 1981
1984 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Gardbruker 1981
1985 Arbeidstilsynets distriktsstyre, 3. distrikt Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 414 Gardbruker 1981
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 414 Gardbruker 1986
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 414 Gardbruker 1986
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 414 Gardbruker 1986
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 414 Gardbruker 1986
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 414 Gardbruker 1986 1990
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Gardbruker 1990
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Gardbruker 1990
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Gardbruker 1990
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 414 Gardbruker 1990