Christian Hambro

Denne siden viser opplysninger om Christian Hambro fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Christian Hambro
NSD id-nummer: 3409
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Forurensningserstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1974
1980 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Advokat 1980 1980
1981 Forurensningserstatningsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Advokat 1974
1981 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1981 1981
1981 Samarbeidsrådet for Kystvakten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1981 1981
1983 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980
1983 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 301 Direktør 1981
1983 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1981
1983 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1983 Rådgivende komite for energiforskning (REF) Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1983
1984 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980
1984 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Nestleder Av departement 301 Direktør 1981 1984
1984 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1981
1984 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1985
1985 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1981
1985 Utvalg for samordning av vannressursforvaltning Kontakt-/samarbeidsorgan Leder I statsråd 301 Direktør 1983
1985 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1984
1986 Aksjonsutvalget for staten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Direktør 1981
1986 Forurensningsrådet Rådgivende organ Nestleder I statsråd 301 Direktør 1984
1987 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1988 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1989 Utvalg til utredning av tilknytningsformer i statsforvaltningen Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1987
1993 Styret for Det Norske Radiumhospital og Norsk Hydros Institutt for kreftforskning Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 301 Direktør 1980 1993
1996 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Direktør 1996
1997 Forum for verdiskaping Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Adm. Direktør 1996