Jon Karlsrud

Denne siden viser opplysninger om Jon Karlsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Karlsrud
NSD id-nummer: 3414
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Fremmedlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1977
1980 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1978
1981 Fremmedlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 220 Underdirektør 1977
1981 Rådet for innvandringsspørsmål Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 220 Underdirektør 1978
1989 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Byrettsdommer 1989
1990 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Byrettsdommer 1989
1990 Kontrollkommisjonen for Lier sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 220 Byrettsdommer 1986
1991 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Byrettsdommer 1989
1991 Kontrollkommisjonen for Lier sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 220 Byrettsdommer 1986
1992 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Byrettsjustitia 1989
1992 Kontrollkommisjonen for Lier sykehus Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 220 Byrettsjustitia 1986
1993 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem Av departement 220 Byrettsjustitia 1989
1993 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 220 Byrettsjustitia 1993
1994 Kommisjonen til å utarbeide en kontrollordning for de hemmelige tjenester Delegasjon/Kommisjon Sekretær, ikke medlem I statsråd 220 Byrettsjustitia 1993