Kjell Lund-Johansen

Denne siden viser opplysninger om Kjell Lund-Johansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Lund-Johansen
NSD id-nummer: 3427
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1981 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1983 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1984 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1985 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1986 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1987 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979
1988 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Byrettsdommer 1979