Jon Kapelrud

Denne siden viser opplysninger om Jon Kapelrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Kapelrud
NSD id-nummer: 3432
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Lotterilovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent 1980 1980
1986 Uttaksnemnda for politiet og lensmannsetaten Andre oppgaver Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef 1986