Anne-Kathrine Parow

Denne siden viser opplysninger om Anne-Kathrine Parow fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Anne-Kathrine Parow
NSD id-nummer: 3434
Fødselsår: 1938
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Varaordfører
1980 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Varaordfører 1980 1980
1981 Kinolovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Varaordfører
1981 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Ordfører 1981 1981
1982 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Lærer/Ordfører 1978 1982
1983 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 1601 Ordfører 1982
1983 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1983
1983 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Ordfører 1983
1983 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Ordfører 1983
1983 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Ordfører 1981
1983 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Ordfører 1980
1984 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 1601 Ordfører 1982
1984 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Ordfører 1983
1984 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Ordfører 1983
1984 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Ordfører 1983
1984 Personbilutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Ordfører 1981
1984 Rådet for Statens bygge- og eiendomsdirektorat Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder I statsråd 1601 Ordfører 1980
1985 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 1601 Kultursjef 1982
1985 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kultursjef 1983
1985 TV 2 -utvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Kultursjef 1983
1985 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1983
1986 Tilsynskomiteen for Erkebispegården Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I kraft av stilling 1601 Kultursjef 1982
1986 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kultursjef 1983
1986 Byggefagrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1983
1986 Folketrygdfondet - 4. fondsstyre, Trondheim Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1601 Kultursjef 1978 1986
1987 Teaterrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 1601 Kultursjef 1983 1987
1987 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1987
1988 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1988
1988 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1987
1989 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1988
1989 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1987
1990 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1988
1990 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1987
1991 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1988
1991 Arbeidsdirektoratets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1601 Kultursjef 1987
1992 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1992
1992 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1601 Kultursjef 1988 1992
1993 Styret for Nærkringkastingsnemda Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 1714 Kultursjef 1992
1996 Statens kulturminneråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 1714 Kultursjef 1988 1996