Thor Falkanger

Denne siden viser opplysninger om Thor Falkanger fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Thor Falkanger
NSD id-nummer: 3443
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 1976
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 1976
1984 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1984
1985 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1984
1986 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1984
1987 Utvalget til å vurdere lovgivningen om eiendomsmegling Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1984
1991 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1990
1992 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1990
1993 Utvalget for etterkontroll av konkurslovgivningen m.v. Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Professor 1990
1996 Skarpenesutvalget Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1996
1997 Skarpenesutvalget Vanlig medlem Av departement 219 Professor 1996