Rolf Lien

Denne siden viser opplysninger om Rolf Lien fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Lien
NSD id-nummer: 3445
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 829 Sorenskriver 1976
1980 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av instans utenfor departement 829 Sorenskriver 1980
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 829 Sorenskriver 1976
1983 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 829 Sorenskriver 1983
1984 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 829 Sorenskriver 1983
1984 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Vanlig medlem Av Stortinget 829 Sorenskriver 1976 1984
1985 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 829 Sorenskriver 1983
1986 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av andre 829 Sorenskriver 1983
1987 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 829 Sorenskriver 1983
1988 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 829 Sorenskriver 1983
1989 Tilsynsutvalget for helsevernet for psykisk utviklingshemmede i Telemark Kontroll, tilsyn, beredskap Leder 829 Sorenskriver 1983