August Hjelmervik

Denne siden viser opplysninger om August Hjelmervik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: August Hjelmervik
NSD id-nummer: 3446
Fødselsår: 1945
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Administrasjonssekretær 1978
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 1106 Administrasjonssekretær 1978