Jan Bjørknes

Denne siden viser opplysninger om Jan Bjørknes fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jan Bjørknes
NSD id-nummer: 3447
Fødselsår: 1936
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Konsulent 1976
1981 Tinglysingsutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 226 Konsulent 1976
1981 Kartrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem 301 Konsulent 1981 1981