Gunvald Gussgard

Denne siden viser opplysninger om Gunvald Gussgard fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunvald Gussgard
NSD id-nummer: 3506
Fødselsår: 1933
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Byggeforskriftutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef 1980 1980
1980 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef 1977
1981 Byggeforskriftutvalget Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef
1981 Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef 1977
1982 Byutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem Av departement 219 Ekspedisjonssjef 1982 1982
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Ekspedisjonssjef 1982
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef 1980
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Eiendomssjef 1982
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Eiendomssjef 1980
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Eiendomssjef 1982
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Eiendomssjef 1982
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Eiendomssjef 1982
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Eiendomssjef 1982