Erik Aamot

Denne siden viser opplysninger om Erik Aamot fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Erik Aamot
NSD id-nummer: 351
Fødselsår: 1941
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Rådet for Norges-informasjon Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1980 1980
1980 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1977 1981
1981 Utvalget for Eksportfremmende tiltak Vanlig varamedlem Av departement 301 Konsulent 1977 1981