Jon Holt

Denne siden viser opplysninger om Jon Holt fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jon Holt
NSD id-nummer: 3515
Fødselsår: 1929
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Bygnings- og brannteknisk utvalg Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 219 Ingeniør 1980 1980
1980 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Ingeniør 1980 1980
1983 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980
1983 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1983
1984 Byggesaksutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1980
1984 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1983
1985 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1985
1985 Styret for fondet til fremme av bransjeforskning m.v. Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 219 Direktør 1983
1986 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1985
1987 Utvalg for videreutvikling av plan- og bygningslov Utredninger, lovforberedelser m.v. Leder I statsråd 219 Direktør 1985