Kjell Baalsrud

Denne siden viser opplysninger om Kjell Baalsrud fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Kjell Baalsrud
NSD id-nummer: 3538
Fødselsår: 1921
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens naturvernråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 219 Instituttsjef 1977
1981 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av instans utenfor departement 219 Instituttsjef 1981 1981
1981 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981 1981
1983 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 220 Instituttsjef 1981
1983 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981
1984 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 220 Instituttsjef 1981
1984 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Instituttsjef 1981
1985 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 220 Sivilingeniør 1981
1985 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Sivilingeniør 1981
1986 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 220 Sivilingeniør 1981
1986 Statens Atomtilsyn Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem I statsråd 220 Sivilingeniør 1981 1986
1987 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 220 Sivilingeniør 1981
1988 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Forsker 1981
1988 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 219 Forsker 1986
1989 Helsedirektørens rådgivende utvalg i drikkevanns- og omgivelseshygiene Rådgivende organ Vanlig varamedlem 219 Forsker 1981