Jens Bugge

Denne siden viser opplysninger om Jens Bugge fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Jens Bugge
NSD id-nummer: 3542
Fødselsår: 1930
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 301 Lagdomer 1980 1980
1980 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Lagdommer 1979
1981 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 Lagdommer 1979
1983 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1979 1983
1984 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1984
1985 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1984
1986 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1984
1987 Kontrollutvalget for overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontroll, tilsyn, beredskap Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1984
1988 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1979 1988
1992 Klagenemnda etter lov av 13. juni 1975 om skattelegging av undersjøiske petroleumsforekomster m.v. Klage- eller ankeinstans Leder I statsråd 219 H.R.Dommer 1979 1992