Bjørg Hermansen

Denne siden viser opplysninger om Bjørg Hermansen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørg Hermansen
NSD id-nummer: 3543
Fødselsår: 1946
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Administrasjonssekretær 1980 1980
1980 Valglovutvalget av 1980 Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Personlig Sekretær 1980 1980
1983 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Administrasjonsse 1980
1983 A/S Vinmonopolets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem I statsråd 1103 Administrasjons S 1981
1984 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1103 Administrasjonsse 1980
1984 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Administrasjonsse 1984
1985 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Administrasjonsse 1984
1986 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1984
1987 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1984
1988 Riksskattenemnda Klage- eller ankeinstans Vanlig varamedlem I statsråd 1103 Kommunalråd 1984
1991 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Kommunalråd
1992 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Kommunalråd
1993 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Kommunalråd
1994 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Kommunalråd
1995 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Trygdesjef
1996 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1103 Trygdesjef 1996
1996 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Trygdesjef 1991
1997 Styret for Høgskolen i Stavanger Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Trygdesjef 1997
1997 Domstolkommisjonen Vanlig medlem I statsråd 1103 Trygdesjef 1996
1997 Rikstrygdeverkets styre Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1103 Trygdesjef 1991