Lilly Walvik

Denne siden viser opplysninger om Lilly Walvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lilly Walvik
NSD id-nummer: 3545
Fødselsår: 1916
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling Fra dato Til dato
1980 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 918 Sosialsekretær 1978
1980 Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 918 Sosialsekretær 1975 1981
1981 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 918 Sosialsekretær 1978
1981 Styret for Statens eiendom Njardarheim veidemark Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 918 Sosialsekretær 1975 1981
1982 Statens friluftsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 918 Sosialsekretær 1978 1982